Logo Boost by Boot

Boost by Boot geeft de prikkel, om mensen en organisaties in de goede richting te bewegen. Marije Boot doet dit door ongewone vragen te stellen, drijfveren in beeld te brengen, patronen en onbewuste verbanden zichtbaar te maken. Er ontstaat dan een beeld hoe de situatie er daadwerkelijk voor staat. Ruimte voor ontwikkeling wordt zichtbaar. Mensen kunnen dan zelf ook weer verder. Een kleine interventie met een grote impact.

Papiermonsters maakten het logo, enkele illustraties en hielpen bij het vormgeven van de website.

Skills: logo / huisstijl